Ontdek hier alle mogelijke subsidies voor sportclubs.

BOSA-subsidie

Als sportvereniging kun je een beroep doen op de zogenoemde BOSA-subsidie (stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties). Elk jaar stelt de Nederlandse overheid een bedrag ter beschikking voor duurzame investeringen en initiatieven om spaarzaam om te gaan met onze planeet: zo ook ledverlichting. Dus overweeg jij te investeren in (nieuwe) ledverlichting? You better do! Jouw sportclub kan in aanmerking komen voor een subsidie die tot wel 30% van het te financieren bedrag kan oplopen.

TENNIS Photography 02

Doe de checklist

Benieuwd of jouw club aan de eisen voldoet? Met deze checklist zie je in een oogopslag of je in aanmerking komt voor de BOSA-subsidie.

  • De activiteiten van jouw sportclub hebben met amateursport te maken
  • Jouw club is een publiekrechtelijk rechtspersoon
  • Het subsidiebedrag is hoger dan €5.000,-
  • Jouw club heeft geen winstoogmerk 
Lumosa Ledverlichting Icon 20
Kun je bovenstaande checklist afvinken? Ga dan snel naar het aanvraagformulier van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Daar vind je ook alle up-to-date informatie over de BOSA-subsidie, mocht dat nodig zijn.